CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT HƯNG SÀI GÒN

  • KCN Nhơn Trạch II, Lộc Khang, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • www.viethung.com.vn
  • 100-500
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT HƯNG SÀI GÒN

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT HƯNG SÀI GÒN

  • KCN Nhơn Trạch II, Lộc Khang, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai