CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

  • Số 02 Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
  • 100-500
  • Tên liên hệ: Ms. Oanh

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

  • Số 02 Đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Công ty CP Cơ Giới và Xây lắp số 9 là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Licogi – CTCP chuyên thi công xử lý nền móng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, thủy điện, thủy lợi... Nay do nhu cầu phát triển dự án công ty chúng tôi đang cần tuyển vị trí sau: