CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

  • Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
  • www.tungkuang.com.vn
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

  • Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Sản xuất nhôm thanh định hình.