CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

  • KM23, Quốc lộ 51, Ấp 1, Long An, Long Thành, Đồng Nai
  • www.lamaidico.com.vn
  • 10-50
  • Tên liên hệ: Ms. Quỳnh Như

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

  • KM23, Quốc lộ 51, Ấp 1, Long An, Long Thành, Đồng Nai

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) là đơn vị thành viên của Tổng công ty IDICO-CTCP (IDICO), được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, điều lệ và các quy định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Thành lập Công ty ngày 29/01/2008. Giấy phép kinh doanh số 3600975839 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp (Đăng ký lần đầu ngày 13/02/2008), đăng ký thay đổi lần thứ V ngày 04/08/2020....