CÔNG TY SUPERIOR MULTI PACKAGING VN

  • Đường số 4, Khu công nghiệp An Phước, Xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai
  • www.smpv.com.vn
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Ms. Vân HR

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY SUPERIOR MULTI PACKAGING VN

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY SUPERIOR MULTI PACKAGING VN

  • Đường số 4, Khu công nghiệp An Phước, Xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai

Chuyên sản xuất thùng, lon, bao bì bằng kim loại: nhôm, thiếc, sản xuất, công ty cần tuyển dụng các vị trí như sau: