Công ty TNHH Aureole Business Components and Devices (ABCD)

  • KCN Long Bình (Loteco), P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
  • www.abcd.com.vn
  • 100-500
  • Tên liên hệ: Ms. Thuy

Tin tuyển dụng, việc làm của Công ty TNHH Aureole Business Components and Devices (ABCD)

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

Công ty TNHH Aureole Business Components and Devices (ABCD)

  • KCN Long Bình (Loteco), P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Chúng tôi là Công ty 100% vốn Nhật Bản, thuộc tập đoàn Mitani Sangyo Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa, thiết kế sản xuất khuôn mẫu cho xe hơi. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty cần tuyển vị trí sau: