CÔNG TY TNHH AUREOLE FINE CHEMICAL PRODUCTS

  • Đường số 05, lô D4-2, KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
  • www.afcp.com.vn
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Ms. Thu

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH AUREOLE FINE CHEMICAL PRODUCTS

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH AUREOLE FINE CHEMICAL PRODUCTS

  • Đường số 05, lô D4-2, KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Lĩnh vực sản xuất
Hóa chất và phụ gia thể lỏng dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp chế biến mỹ phẩm và công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi.