CÔNG TY TNHH CGH TECHNOLOGY (VIETNAM)

  • Nhà xưởng ATDN01, 01/lô 10, Đường số 7, KCN Giang Điền, Xã An Viễn, Trảng Bom, Đồng Nai
  • www.cghvn.com
  • 100-500
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH CGH TECHNOLOGY (VIETNAM)

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH CGH TECHNOLOGY (VIETNAM)

  • Nhà xưởng ATDN01, 01/lô 10, Đường số 7, KCN Giang Điền, Xã An Viễn, Trảng Bom, Đồng Nai