CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÀY DÉP FRAMAS

  • Đường 7C, KCN Nhơn Trạch 2, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • www.framas.com
  • 100-500
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÀY DÉP FRAMAS

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÀY DÉP FRAMAS

  • Đường 7C, KCN Nhơn Trạch 2, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÀY DÉP FRAMAS
Thuộc Tập Đoàn Đức Chuyên sản xuất và gia công đế giày, chi tiết nhựa. CÔNG TY CHÚNG TÔI