CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)

  • Đường số D3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II−Lộc Khang, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • www.szmtc.com.cn
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)

  • Đường số D3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II−Lộc Khang, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai