CÔNG TY TNHH ELENTEC HCM VINA

  • Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • www.elentec.co.kr
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH ELENTEC HCM VINA

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH ELENTEC HCM VINA

  • Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công ty TNHH Elentec HCM Vina là công ty 100% vốn Hàn Quốc chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Do nhu cầu sản xuất, công ty cần tuyển thêm các vị trí sau: