CÔNG TY TNHH HEMMAY

  • Đường 7A, KCN Nhơn Trạch 2, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • 100-500
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH HEMMAY

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH HEMMAY

  • Đường 7A, KCN Nhơn Trạch 2, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

CHUYÊN NGÀNH: DỆT SỢI - NHÃN MÁC - DÂY RUY BĂNG 100% vốn Đài Loan