CÔNG TY TNHH JIN SUNG PRESS

  • Đường số 10, KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH JIN SUNG PRESS

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH JIN SUNG PRESS

  • Đường số 10, KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai

Chuyên sản gia công ép các chi tiết ngành giày