CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MATRIX

  • Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MATRIX

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MATRIX

  • Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công ty làm HC, Sản xuất lắp ráp két sắt ( tủ bảo hiểm), Liên hệ số điện thoại công ty 0251 286 588