CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MERIGO HCM

  • Nhà xưởng số 46, đường số 01-07, KCN Long Thành, Xã Tam An, Long Thành, Đồng Nai
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MERIGO HCM

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ MERIGO HCM

  • Nhà xưởng số 46, đường số 01-07, KCN Long Thành, Xã Tam An, Long Thành, Đồng Nai

(Chuyên: Sản xuất Bobbin bộ kết nối là công ty mới thành lập chuẩn bị đi vào hoạt động)