CÔNG TY TNHH NOVA BUILDINGS VIỆT NAM

  • Số 11, Đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
  • novabuildingsasia.com
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH NOVA BUILDINGS VIỆT NAM

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH NOVA BUILDINGS VIỆT NAM

  • Số 11, Đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai