CÔNG TY TNHH NYAN KIDS ĐỒNG NAI

  • Lô E, đường số 5, KCN Long Khánh, xã Bình Lộc, Long Khánh, Đồng Nai
  • www.nyankids.com
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Ms. Sang

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH NYAN KIDS ĐỒNG NAI

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH NYAN KIDS ĐỒNG NAI

  • Lô E, đường số 5, KCN Long Khánh, xã Bình Lộc, Long Khánh, Đồng Nai

Chuyên may quần áo trẻ em xuất khẩu, 100% vốn đầu tư Singapore