Công ty TNHH OM Digital Solutions Việt Nam (ODSV)

  • Đường số 8, KCN Long Thành, Xã Tam An, Long Thành, Đồng Nai
  • www.om-digitalsolutions.com
  • 100-500
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của Công ty TNHH OM Digital Solutions Việt Nam (ODSV)

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

Công ty TNHH OM Digital Solutions Việt Nam (ODSV)

  • Đường số 8, KCN Long Thành, Xã Tam An, Long Thành, Đồng Nai

Công ty TNHH OM Digital Solutions Việt Nam (ODSV) 100% vốn Nhật Bản - Chuyên sản xuất máy ảnh kỹ thuật số KCN Long Thành, Tỉnh Đồng Nai