CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

  • Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 6, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • www.pascseals.com
  • 100-500
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH PARKER-ASUN SEALING TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

  • Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 6, Nhơn Trạch, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH PARKER – ASUN SEALING TECHNOLOGY (VIỆT NAM) (Chuyên sản xuất vòng đệm, ron, phớt làm kín, thiết bị phụ và chất gắn bằng Cao su plastic xuất khẩu)