CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KIM BẢO SƠN VIỆT NAM (EVER GLOBAL)

  • Đường số 9, KCN Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai
  • www.egvnco.com
  • 100-500
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KIM BẢO SƠN VIỆT NAM (EVER GLOBAL)

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KIM BẢO SƠN VIỆT NAM (EVER GLOBAL)

  • Đường số 9, KCN Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai

Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư Đài Loan sản xuất về găng ty y tế.