CÔNG TY TNHH SEMCO ĐỒNG NAI

  • Đường số 2 - KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • www.semcodongnai.com
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Phòng HCNS

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH SEMCO ĐỒNG NAI

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH SEMCO ĐỒNG NAI

  • Đường số 2 - KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Chuyên cửa gỗ xuất khẩu qua Mỹ.