Công Ty TNHH Sơn Hà

  • 79, Nguyễn Văn A, KP2, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
  • www.sonhagarment.com
  • 100-500
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của Công Ty TNHH Sơn Hà

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

Công Ty TNHH Sơn Hà

  • 79, Nguyễn Văn A, KP2, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.