CÔNG TY TNHH SPARKLIN VIỆT NAM

  • KCN Nhơn Trạch 6, Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • www.newrichvn.com
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH SPARKLIN VIỆT NAM

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH SPARKLIN VIỆT NAM

  • KCN Nhơn Trạch 6, Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công ty chuyên sản xuất giày dép các loại