CÔNG TY TNHH STANBEE ASIA VINA

  • Đường số 4, KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • www.stanbee.com
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Ms. Lên

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH STANBEE ASIA VINA

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH STANBEE ASIA VINA

  • Đường số 4, KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai

STANBEE ASIA VINA Thuộc tập đoàn Mỹ
Chuyên Sản xuất chi tiết giày (mũi giày, miếng đệm lót giày...) và các vật liệu gia cố để bảo vệ chân