Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam 2

  • KCN Nhơn Trạch 6, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Mr. Luân

Tin tuyển dụng, việc làm của Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam 2

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam 2

  • KCN Nhơn Trạch 6, Nhơn Trạch, Đồng Nai

100% vốn Hàn Quốc Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 6 –Nhơn Trạch – Đồng Nai