Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam

  • Đường SH, Lộ C, KCN Lộc An- Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai
  • www.ggfvn.com
  • 100-500
  • Tên liên hệ: Chị Vân

Tin tuyển dụng, việc làm của Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam

  • Đường SH, Lộ C, KCN Lộc An- Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai

Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam, 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất các mặt hàng thời trang may mặc xuất khẩu. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty cần tuyển vị trí :