CÔNG TY TNHH TIAN-POWER TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

  • Lô D5, KCN An Phước, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai
  • www.tian-power.com
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH TIAN-POWER TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH TIAN-POWER TECHNOLOGY (VIỆT NAM)

  • Lô D5, KCN An Phước, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai

Công ty 100% vốn Hồng Kông, chuyên sản xuất sản phẩm bo mạch điện tử (PCBA)