CÔNG TY TNHH TK P&S VINA

  • Lô N1, KCN Lộc An – Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai
  • www.tkpak.com
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH TK P&S VINA

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH TK P&S VINA

  • Lô N1, KCN Lộc An – Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai

Công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc (vender cấp 1 của Samsung).