CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WACOAL

  • 110 đường Amata, Khu Công nghiệp Amata, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
  • www.wacoal.com.vn
  • 100-500
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WACOAL

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WACOAL

  • 110 đường Amata, Khu Công nghiệp Amata, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Công ty Wacoal là Công ty Nhật Bản chuyên sản xuất trang phục lót phụ nữ hàng đầu thế giới, được thành lập từ năm 1949, Công ty hiện có nhiều chi nhánh ở các nước trên thế giới như ở Mỹ, khu vực Châu Âu và Châu Á.
Công ty TNHH Việt Nam Wacoal là một trong những chi nhánh của Wacoal Nhật Bản tại Châu Á, được thành lập từ năm 1997 tại khu Công nghiệp Amata, Biên Hòa, Đồng Nai.