CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DONGJIN TEXTILE VINA

  • Lô L, KCN Lộc An – Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai
  • www.dongjintextile.com.vn
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Ms. Thảo

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DONGJIN TEXTILE VINA

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DONGJIN TEXTILE VINA

  • Lô L, KCN Lộc An – Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai