CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN REGION INDUSTRIES

  • Cụm Công nghiệp Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai
  • 50-100
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự

Tin tuyển dụng, việc làm của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN REGION INDUSTRIES

Không tìm thấy tin tuyển dụng phù hợp với nội dung tìm kiếm của bạn.
Hãy thử lại bằng các tiêu chí tìm kiếm khác.

Giới thiệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN REGION INDUSTRIES

  • Cụm Công nghiệp Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai

CÔNG TY 100% VỐN MALAYSIA, CHUYÊN SẢN XUẤT CÁC LOẠI ĐINH, KEM